niedziela, 10 listopada 2013

Ankieta pożytkowaZapraszam wszystkich do wypełnienia ankiety dotyczącej pożytków spadziowych na terenie całego naszego kraju...Kilka słów o samej ankiecie. Ankieta składa się z 5 pytań które dotyczą zagadnienia występowania spadzi na przestrzeni czterech lat czyli od 2010 do 2013 roku. 
Treść zadawanych pytań w ankiecie:

1. Wybierz lokalizację swojej pasieki na pożytku spadziowymy.
Odp. W odpowiedzi należy podać województwo i wpisać powiat...

2. Określ rodzaj spadzi w latach 2010-2013.
Odp. Należy zaznaczyć jaki rodzaj spadzi wystąpił w poszczególnych latach. Do wyboru są dwa rodzaje spadzi. Spadź iglasta (jodła, świerk, sosna, modrzew), spadź liściasta (lipa, dąb, klon, jesion, wierzba)

3. Oznacz lata spadziowe według skali.
Odp. W odpowiedzi należy zaznaczyć jak dany rok według ciebie wypadł pod względem spadziowania. Skala rośnie od 1-6 gdzie: 1- brak spadzi, 2- sporadyczne występowanie, 3- w małych ilościach, 4- średni pożytek spadziowy, 5- duży pożytek spadziowy, 6- intensywny pożytek spadziowy

4. W jakich miesiącach wystąpiła spadź w latach 2010-2013
Odp. Wskaż miesiące w poszczególnych latach w których zaobserwowałeś wystąpienie spadzi

5. Jak długo trwał pożytek spadziowy w latach 2010-2013
Odp. Wpisz ilość dni w miesiącach w których trwał pożytek spadziowy w danym roku


Pytania w ankiecie pomogą określić zjawisko występowania spadzi w poszczególnych latach. Dane zebrane z ankiety będą opublikowane i dostępne dla zainteresowanych. W połączeniu ze zjawiskami pogodowymi jakie zachodziły w poszczególnych latach oraz miesiącach będzie można wyciągnąć wnioski dotyczące pojawienia się pożytku spadziowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz