czwartek, 23 stycznia 2020

Podsumowanie sezonu 2019


Podsumowanie sezonu 2019 z uwzględnieniem stanu rodzin, liczebności oraz krótkie wnioski dotyczące całego sezonu i jego przebiegu w 5 roku bez leczenia rodzin pszczelich.
Podsumowanie wiosenne znajduje się w tym wpisie:Kolejna zima za nami

Wiosenne przypomnienie

Wiosną 2019 w kwietniu moja pasieka liczyła 47 rodziny pszczele które przetrwały zimę z całości rodzin które szły do zimowli w liczbie 74. Dało to przeżywalność na poziomie 63%. Do okresu czerwcowego rozwoju dotrwało 38 rodzin. Jak widać jeszcze 9 rodzin z różnych przyczyn zostało albo zlikwidowane albo połączone z innymi rodzinami czy zasilone odkładami z wymianą matki. Działania takie były według mnie konieczne gdyż zimny i deszczowy maj nie dawał szansy na dalszy prawidłowy rozwój a słabe rodziny które przetrwały zimę nie mogły samoistnie się odbudować. Dlatego postanowiłem sporą część rodzin zagospodarować tak jak pisałem wyżej. Finalnie do jesieni dotrwało 35 rodziny.

Rodziny które obleciały się wiosną i obecnie zimują: 3/1; 16.1/3; L2.1/3; 3/2; OB1; 3/s1; 16/4(F); Mac1/B; L2.7/2; L2.5/1; L2/A; 3; Mac 5/1; Mac1/2; 3/5; 16.1.3/2; L2/2; A8/1; Mac1/5; Car1; 16.1/2; L2.1/2; 16.1.3/1; L2/4; 16.1/1; B7/3; L2/C; 3/4; B7/1; Car1/1; L2(f); 3/3; 16.1.3/3; B1/2; L2/5

Rodziny które przetrwały zostały zbadane programem Identifly na przynależność rasową

[2] 3/1 - przypisana Amm x Buckfast
[3] 16.1/3 - przypisana Buckfast
[2] L2.1/3 - przypisana Carnica x Buckfast
[2] 3/2 - przypisana Amm
[2] OB 1 - przypisana Amm x Buckfast
[2] 3/s1 - przypisana Amm x Buckfast
[5] 16/4(m) - przypisana Amm
[2] Mac1/B - przypisana Amac x Amm
[2] L2.7/2 - przypisana Buckfast x Amm
[2] L2.5/1 - przypisana Buckfast x Amm
[2] L2/A - przypisana Buckfast x Amm
[5] 3 - przypisana Amm x Buckfast
[4] Mac5/1 (m) - przypisana Amac x Amm
[2] Mac1/2 - przypisana Amac x Amm
[2] 3/5 - przypisana Amm x Buckfast
[2] 16.1.3/2 - przypisana Amm
[3] L2/2 - przypisana Carnica x Buckfast
[2] A8/1 - przypisana Amm x Carnica
[2] Mac1/5 - przypisana Amac x Amm
[5] Car1(m) - przypisana Amm
[3] 16.1/2 - przypisana Buckfast x Amm
[2] L2.1/2 - przypisana Carnica x Buckfast
[2] 16.1.3/1 - przypisana Amm x Buckfast
[3] L2/4 - przypisana Carnica x Buckfast
[4] 16.1/1(m) - przypisana Amm x Buckfast
[2] B7/3 - przypisana Amm x Carnica
[2] L2/C - przypisana Buckfast x Amm
[2] 3/4 - przypisana Amm x Buckfast
[3] B7/1 (m) - przypisana Amm x Carnica
[2] Car1/1 - przypisana Amm
[6] L2 - przypisana Buckfast x Amm
[2] 3/3 - przypisana Amm x Buckfast
[2] 16.1.3/3 - przypisana Buckfast
[2] B1/2 - przypisana Carnica x Buckfast
[4] L2/5 - przypisana Buckfast x Amm
Opis przypisanych ras. Program „Identifly” na podstawie 19 punktów umiejscowionych na skrzydełku pszczelim w charakterystycznych miejscach czyli na przecięciach żyłek, zakończeniach itp. przypasowuje pszczołę do danej rasy odnosząc się do biblioteki zgromadzonych ras.

Moje przypasowania i przypisane przeze mnie rasy przedstawiam w następujący sposób. Rzadko zdarzy się że badana grupa skrzydełek załóżmy 12 szt. będzie w 100% zgodna z jedną rasą. Dlatego jeżeli na badanych 12 szt. skrzydełek 8-9 przynależy do danej rasy a pozostałe 4 są całkiem innych ras to pszczoły przypisuje do rasy dominującej. Jeżeli na badane 12 szt. skrzydełek mniej więcej połowa przynależy do jednej z ras a druga do innej rasy wtedy dana pszczoła przypisana jest jako krzyżówka np. Buckfast x Amm z tym że pierwsza wymieniona ras miała przewagę w ilości rozpoznanych skrzydełek pszczelich. Według mnie badanie przynależności rasowej warto sobie zrobić przynajmniej na rodzinach które przeżyły i przetrwały do okresu jesiennego… pokazuje to i będzie pokazywać w którą stronę będą przesuwać się pszczoły jeżeli chodzi o przynależność rasową w danym okresie czasu.

Przebadane rodziny i ich przynależność wygląda tak:

A.mellifera.mellifera                        - 14%
A.m.m.x Buckfast                             - 46%
A.melifera.macedonica x A.m.m.     - 11,5%
A.melifera.carnica x Buckfast          - 14%
A.m.m x A.m.car.                             - 8,5%
Buckfast                                            - 6%


Uwzględniając udział poszczególnych ras w krzyżówkach wyniki ilościowe domieszek w poszczególnych rodzinach będą przedstawiały się następująco. Zbadano 35 rodzin pszczelich które w większości stanowią mieszańce.

- w 28 rodzinach jest udział mellifera mellifera
- w 23 rodzinach jest udział buckfast
- w 8 rodzinach jest udział carnica
- w 4 rodzinach jest udział macednonica

Daje to obraz całkowitego udział genotypów pszczół w rodzinach pszczelich na pasiece. Pokazuje to, że aż 80% rodzin ma dopływ krwi mellifera, 66% rodzin ma dopływ krwi buckfast, 23% rodzin ma dopływ krwi carnica i 11% rodzin ma dopływ krwi macedonica.

Całość rodzin na 4 pasiekach w których zimują pszczoły:

Podział na pasieczyska

P1: brak rodzin
P2(8): 3/2; Mac1.2/1; Mac5.1/1; OB1; 3/s1; 16/4; Mac1/B; L2.7/2
P3(15): 16.1.3.2/1; L2.5/1; L2/A; 3; B7.3/1; Mac 5/1; B7.3/2; Mac1/2; 3/5; B7.3/3; 16.1.3/2; 3.5/4; M280; L2/2; A8/1
P4(31): M52; Mac1/5; Car1; 16.1/2; L2.1/2; 16.1.3/1; Car1/2; L2/4; 3/A; L2.2/3; 16.1/1; B7/3; L2/C; 3/4; B7/1; Car1/1; L2(f); V2; Car1/5; 3/3; 16.1.3/3; B1.3/1; 16.1.3.3/4; B1/2; V3; Car1/4; V1; 3.5/4; V4; Car1/3; L2/5
P5: brak rodzin
P6: brak rodzin
P7(14): 3/1; L2.2/6; 16.1/3; 3.5/6; L2/3; L2.2/4; L2.2/5; 3.5/7; 3.5/5; 16.1.3.3/3; 16.1.3.3/1; 3.5/1; 3.5/2; 3.5/3

Sumując wszystkie pasieczyska do zimy idzie 68 rodziny pszczele

Namnożenie rodzin ( pokaże to grupy wiodące u mnie na pasiekach)

3/5 → 3.5/1; 3.5/2; 3.5/3 3.5/4; 3.5/5; 3.5/6; 3.5/7
Car1 → Car1/2; Car1/3; Car1/4; Car1/5
L2/2 → L2.2/3; L2.2/4; L2.2/5; L2.2/6
16.1.3/3 → 16.1.3.3/4; 16.1.3.3/3; 16.1.3.3/1
B7/3 → B7.3/1; B7.3/3; B7.3/2
Mac5/1 → Mac5.1/1
Mac1/2 → Mac1.2/1
16.1.3/2 → 16.1.3.2/1
3 → 3/A
L2/5 → L2.5/1
3/4
3/3
3/1
B1.3/1
B1/2
L2
Mac1/5
16.1/3
16.1/2
16.1/1
L2.1/2
16.1.3/1
3/s1
16/4
Mac1/B
L2.7/2
A8/1
L2.5/1
L2/4
L2/A
L2/C
L2/3
B7/1
3/2
Car1/1
M52
M280
OB1
V1
V2
V3
V4

W tym sesonie namnażanie rodzin było skromneijsze z kilku powodów. Na jesieni musiałem połączyć 10 młodych rodzin które nie dopilnowałem pod względem pokarmowym.
Poszczególne główne linie pszczół procentowo:
Linia L2 – 22%
Linia przedwojenna – 22%
Linia 16 – 16%
Linia Car – 9%
Linia B7 – 7%

Nowości w mojej pasiece w tym sezonie to pszczoły VSH. Grupa 21 matek unasienniała się u mnie na pasieczysku w lesie. Finalnie zostało u mnie na pasiece 4 rodziny V. są to córki po matce zarodowej która była unasienniana na górskim trutowisku „Ammergebirge” gdzie rodziny ojcowskie stanowiły 24 siostrzane kolonie linii EL8736(GG)1dr – jest to linia pszczół nieleczonych o 100% cechach VSH. Matka zarodowa to B18.2.2(KK)1dr – pochodząca ze skojarzenia strony matecznej B16.1.RW3(KK) inseminowanej tylko jednym trutniem z linii B14Vt(LS).
Jestem sceptyczny co do możliwości tych pszczół w moim terenie... i nie wróże im udanych zimowli.

Wnioski:

Nie mogę narzekać na przebieg sezonu chodź idealny nie był. W każdym bądź razie widać było, że niektóre rodziny zmagają się z problemami. Przyjąwszy długofalowy cele nie leczenia pszczół nie zamierzałem im pomagać w inny sposób jak tylko podziały lub likwidację czy celowe połączenie z rodzinami lepszymi biologicznie. Zakładam duże straty po tej zimowli. Analizując doświadczenia innych, moje wcześniejsze sezony oraz różne okresowe cykle większej umieralności rodzin w mojej okolicy jestem przygotowane na drugie i mam nadziej ostatnie wąskie gardło. Co przyniesie wiosna i co zastanę w ulach będzie decydować o dalszych priorytetach na pasiece. Pewnie większość pszczelarzy zainteresowanych tematem pszczół TF zdaje sobie sprawę, że nie ma żadnej prawidłowości na danym terenie i prawdopodobnie tego typu gospodarka pasieczna będzie wymagała unikatowych działań we własnej lokalizacji... Jak pokazują moje doświadczenia i nie tylko pierwsze lata to walka o przetrwanie z nie zawsze pewnym wynikiem końcowym. Nie każdy jest w stanie podjąć takie ryzyko ale każdy z pewnością chciałby aby jego pszczoły radziły sobie na pasiece bez nadmiernej ilości środków chemicznych. Według mnie aby to osiągnąć i w większej skali potrzebne są duże ilości rodzin pszczelich które będą mogły być poddane różnym zagrożeniom od warrozy poprzez wirusy. Następnie umiejętne wykorzystanie poszczególnych rodzina do dalszej selekcji i stabilizacji. Niestety patrząc na to co się dzieje w Polskim pszczelarstwie rzecz raczej nie możliwa do osiągnięcia dla większej grupy pszczelarzy... Nie zamierzam załamywać rąk z tego powodu a wręcz przeciwnie będę dalej prowadził swój projekt w podobnym kształcie.

7 komentarzy:

 1. Interesuje mnie taki stan pszczelarstwa, w którym chociaż 90% pszczelarzy ma własne matki, nie przysłane w pudełku od hodowcy.
  Wiem. Skromne to żądania ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nieosiągalny stan...
   Według mnie mu lepszemu nawet o pół kroku nie idzie

   Usuń
 2. Powodzenia! byle do wiosny. Oby podsumowanie zimowli wyglądało optymistycznie.

  OdpowiedzUsuń
 3. Zastanawia mnie dlaczego jest tak mały udział krainki w rodzinach które sobie radzą. W końcu to główna rasa pszczół w Pl i patrzac na statystyki to pewnie żadna z moich rodzin komercyjnych nie miała by szans na przetrwanie bez leczenia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odpowiedź jest prosta bo ja nigdy nie kupowałem krainki...
   Była tylko jedna rodzina Car która przekazuje swoje geny dalej...

   Usuń
  2. Tego bym się nie spodziewał

   Usuń